BỘ LỌC KOREHOME 123 HÀN QUỐC BÀ RỊA VŨNG TÀU

390.000 

BỘ LỌC THÔ 123 KOREHOME

Thời giân thay lõi:

  • Lõi 1: 3-6 tháng
  • Lõi 2: 6-9 tháng
  • Lõi 3: 9-12 tháng