LÕI LỌC KANGAROO 123

250.000 

Thời hạn thay lõi lọc nước 1-2-3 Kangaroo:
➡️Lõi lọc nước số 1: Thời gian thay thế 3-6 tháng
➡️Lõi lọc nước số 2: Thời gian thay thế 6-9 tháng
➡️Lõi lọc nước số 3: Thời gian thay thế 9-12 thán