CỤC LỌC ĐẦU NGUỒN XỬ LÍ NƯỚC SINH HOẠT

12.500.000 

Công dụng :

  • Lọc các tạm chất , kim loại nặng có trong nước .
  •  Khử mùi Clo và mùi tanh có trong nước
  • Khử độc tố tối đa nhờ than hoạt tính .
  • Thời gian thay nguyên liệu từ 24- 36 tháng .