MÁY ION KIỀM DO THIÊN PHÚC LẮP ĐẶT

1.NHÀ ANH DŨNG ĐƯỜNG HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA VŨNG TÀU 

MÁY ION KIỀM TRIM ION HAPER

2. NHÀ ANH THỊNH TÂN THÀNH – MÁY TRIM ION HAPER

3. NHÀ ANH BẢO BÀ RỊA – MÁY TRIM ION GRACIA

4. NHÀ ANH TRUNG – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÀ RỊA – MÁY K8

5. NHÀ CHỊ DUNG XUYÊN MỘC – MÁY TRIM ION GRACIA.