MẪU THI CÔNG HỆ THỐNG LỌC CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU – BÌNH PHƯỚC

1. CÔNG TRÌNH LỌC NƯỚC TINH KHIẾT NHÀ ANH NGỌC ĐƯỜNG HẠ LONG VŨNG TÀU

CÔNG SUẤT 500LIT/H

2. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ LỌC PHÈN NHÀ ANH CÔNG NGÃ BA LÒ VÔI LONG HẢI 

CÔNG SUẤT 1000-1500LIT/H.

3. CÔNG TRÌNH LỌC THÔ XỬ LÝ PHÈN TẠI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN LONG ĐIỀN 

CÔNG SUẤT 1000LIT/H

4. CÔNG TRÌNH LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO CÔNG TY HASENG TÂN THÀNH 

CÔNG SUẤT 500LIT/H