SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H

Liên hệ

SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H

Nhờ giao diện người dùng tích hợp và giao diện WLAN và Ethernet tiêu chuẩn, Sunny Island có thể được cấu hình và giám sát ngay lập tức và dễ dàng thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

  • Sử dụng giao diện Ethernet và WLAN tiêu chuẩn
  • Kết nối trực tuyến để giám sát hệ thống PV nhanh hơn và dễ dàng hơn với Sunny Portal
  • Giám sát cục bộ qua giao diện web
  • Ghi nhật ký dữ liệu để minh bạch tối đa, ngay cả khi không truy cập trực tuyến liên tục
  • Kích thước: 467 mm / 612 mm / 242 mm
  • Trọng lượng: 4.4M (44kg) – 6.0H/8.0H (63kg)
  • Đạt chuẩn IP54