Cây nước nóng lạnh KoriHome WDK-688-HB

6.500.000  6.000.000